Jak odnieść się do wniosku dłużnika alimentacyjnego o ograniczenie egzekucji na podstawie art. 833 par. 2 k.p.c.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny zwrócił się z wnioskiem o ograniczenie egzekucji na podstawie art. 833 par. 2 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Prosi o ograniczenie zajęcia wierzytelności z tytułu zawartej umowy zlecenia, która jest jego jedynym źródłem utrzymania. Wniosek ten skierował do komornika sądowego, z kolei komornik przekazał go do tutejszego Ośrodka celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Jak odnieść się do wniosku dłużnika alimentacyjnego o ograniczenie egzekucji na podstawie art. 833 par. 2 k.p.c.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX