Jak odnieść się do interpretacji Ministerstwa dot. doprecyzowania przepisów w zakresie przekazywania odpadów przez PSZOK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 14.12.2020 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało opinię dotyczącą m.in. doprecyzowania przepisów w zakresie przekazywania odpadów przez PSZOK informując, iż powinna zostać wystawiona KPO, ponieważ w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. wprost wskazano, że KPOK sporządza wyłącznie podmiot odbierający odpady komunalne, a PSZOK nie zajmuje się odbieraniem odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 u.o. ewidencję odpadów w przypadku: a) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, b) posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych, c) transportującego odpady komunalne – prowadzi się z zastosowaniem karty przekazania odpadów komunalnych. Tak więc przepisy u.o. precyzyjnie wskazują, kto jest zobowiązany do sporządzenia KPOK.

Jak w tej sytuacji odnieść się należy do interpretacji Ministerstwa, która w naszej opinii nie jest zgodna z ustawą?

Ogranicza się wyłącznie do art. 71a ust. 1 u.o.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access