Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r.

PYTANIE

Jako autoryzowany dealer samochodów i motocykli jesteśmy zobligowani do posiadania pojazdów demo. W marcu 2019 r. został zarejestrowany motocykl i przesunięty na magazyn pojazdów demo. Nie prowadzimy książki ewidencji przebiegu pojazdu do tego motocykla. W związku z tym, podatek VAT w całości odliczony przy nabyciu motocykla, został skorygowany o 50% wartości VAT niepodlegającej odliczeniu. Ta część czeka na koncie rozliczeniowym, korygującym wartość towarów w bilansie do momentu sprzedaży motocykla. W momencie sprzedaży odpowiednio korygujemy podatek VAT proporcjonalnie do czasu używania motocykla. Część traktujemy jako VAT trwale utracony, reszta jest rozliczana w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującym prawem. Wartość nieodliczonego VAT zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodu w momencie korekty VAT (moment rejestracji pojazdu, do którego nie jest prowadzona ewidencja przebiegu), a do przychodu wartość skalkulowana po odjęciu trwałej utraty prawa do odliczenia – w momencie sprzedaży pojazdu i ostatecznego rozliczenia. Gdy pojazd jest używany jako demonstracyjny powyżej 12 miesięcy jesteśmy zobowiązani przenieść go na stan środków trwałych. Co do zasady powinniśmy przyjąć pojazd do ewidencji ŚT w kwocie netto z faktury powiększonej o nieodliczone 50% VAT.

Czy możemy przyjąć jako WP środka trwałego kwotę netto z faktury, a nieodliczony VAT rozliczać jak dotychczas (opis powyżej dotyczącego magazynu pojazdów demo)?

W związku z tym, że pojazd demo w dealerstwie samochodowym może mieć okresy w trakcie jego używania z pełnym odliczeniem VAT, naprzemiennie z częściowym odliczeniem VAT w zależności od sposobu jego wykorzystania w danym momencie. Zdecydowanie łatwiej jest rozliczać poszczególne zmiany poza systemem środków trwałych.

Co by umożliwiła ścieżka postępowania opisana powyżej?

Jeśli uznają Państwo nasze ujęcie za nieprawidłowe, jakie są konsekwencje i ryzyka pozostania przez nas przy wersji przez nas przyjętej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?