Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przetargu nieograniczonym na dożywianie uczniów zamawiający przewidział dwa kryteria oceny ofert: cenę i doświadczenie kucharza. W dokumentacji zażądał wykazu przynajmniej jednej osoby z wykształceniem wraz z jej doświadczeniem oraz sposób dysponowania tą osobą przez wykonawcę. Pierwotnie zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu umieścił formularz oferty bez wskazania miejsca na doświadczenie. Następnie zmodyfikował ogłoszenie wstawiając poprawny formularz ofertowy. Jeden z wykonawców złożył ofertę na starym formularzu, w którym nie określił doświadczenia kucharza. W załączonym do ofercie wykazie wskazano na doświadczenie kucharza.

Jak powinien postąpić zamawiający?

Czy powinien odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ albo wezwać do uzupełnienia dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację