Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 123 § 1 k.s.h. komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jak powinienem rozliczyć stratę w spółce komandytowej. Jeżeli w umowie spółki jest zapis, iż wspólnicy spółki w zyskach uczestniczą w następujący sposób: spółka z o.o. jako komplementariusz 1%, a komandytariusz Kowalski Jan 99%, natomiast w stratach spółki Kowalski 1%, a spółka z o.o. 99%. W roku podatkowym 2015 r. spółka do lipca wypracowała zysk, natomiast od lipca wykazywała stratę.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację