Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z osobą, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zezwalającego na pracę według norm kodeksowych określonych w kodeksie pracy (nie stosowania: sztywnych norm czasu pracy, zakazu pracy w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych ustalonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej) zawarto umowę o pracę na 1/2 etatu od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2015 r. W dniu 15 czerwca 2015 r. pracownik nabył prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności po przepracowaniu roku, ponieważ pracownik ten pracował wcześniej miał 20 - dniową przerwę w zatrudnieniu. W informacji o urlopie w dniu 1 grudnia 2014 r. umieszczono zapis "Prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa Pan według zasad określonych w art. 153-162 KP. W związku z zatrudnieniem na 1/2 etatu od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2015 r. przysługuje Panu w 2014 r. urlop w wymiarze 1/12 z 13 dni tj. 2 dni (16 godzin), a w 2015 r. w wymiarze 11/12 z 13 dni tj. 12 dni (96 godzin)." W dniu 19 czerwca 2015 r. dano dodatkową informację o treści "Na podstawie art. 29 § 32 k.p. informuję, że w związku z dostarczonym w dniu 17 czerwca 2015 r. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w informacji o warunkach zatrudnienia z dnia 1 grudnia 2014 r. w pkt III wymiar urlopu wypoczynkowego dodaje się zdanie: "W związku z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ma Pan prawo od dnia 15 czerwca 2015 r. do dodatkowego urlopu w ilości 5 dni (40 godzin) w bieżącym roku". Pracownik w dniu 28.07. lipca 2015 r. chce, by pracodawca zatrudnił go na cały etat od 1 sierpnia 2015 r.

Ile będzie się należało pracownikowi urlopu w 2015 r. przy zatrudnieniu go na 1/2 etatu do lipca i na cały etat od sierpnia do listopada 2015 r. biorąc pod uwagę urlop dodatkowy należny od 15 czerwca 2015 r.?

Jaki zapis należy podać w nowej informacji o warunkach zatrudnienia dotyczących urlopu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?