Jak obliczyć wymiar pensum nauczyciela logopedy, który dodatkowo będzie zatrudniony na czas określony w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ile będzie wynosiło pensum nauczyciela, który jest dotychczas zatrudniony na stanowisku nauczyciela logopedy w wymiarze 6/22 godzin tygodniowo na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a od 13 lutego ten nauczyciel (aneks do obowiązującej umowy) zostanie zatrudniony w zastępstwie nieobecnego nauczyciela na czas określony w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze czasu pracy? Jak obliczyć jego pensum od 13 lutego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX