Jak obliczyć wydłużenie urlopu rodzicielskiego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dawidowska Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica zatrudniona jest na 6/8 etatu, w dniu 25 maja 2017 r. urodziła dziecko. Od 25 maja 2017 r. do 11 października 2017 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. W dniu 25 sierpnia 2017 r. wystąpiła z wnioskiem o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego od 12 października z wykonywaniem pracy w wymiarze 3/8 etatu przez cały okres trwania urlopu, tj. do 23 maja 2018 r.

Jak obliczyć okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access