Jak obliczyć urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracownik zatrudniony jest w równoważnym systemie czasu pracy na czas nieokreślony. Podczas badań medycyny pracy na wniosek pracownika lekarz orzecznik wyraził zgodę na przedłużony dobowy wymiar czasu pracy (dziennie do 12 h) pracę w godzinach nadliczbowych oraz nocnych.

Jak naliczyć urlop wypoczynkowy (podstawowy) pracownikowi?

Obecny staż pracy do urlopu pracownika wynosi 9,5 roku.

Czy taki urlop przeliczamy proporcjonalnie do normy dziennej 7 godzinnej (niepełnosprawność) czyli (20 dni x 8h)/7 h?

Czy wymiar urlopu liczony powinien być według pełnego limitu rocznego tj. 20 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX