Jak obliczyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela, który oprócz pracy na stanowisku nauczyciela informatyki dodatkowo realizuje godziny w bibliotece?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze (20/18) na stanowisku nauczyciela informatyki. Dyrektor przydzielił dodatkowo 4 godziny biblioteki (posiada kwalifikacje) 4/30. Jak obliczyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela? Czy zsumować liczbę godzin 20+4 z obydwu stanowisk i ustalić łączone pensum, czy zawrzeć drugą umowę na 4/30 ?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access