Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja, organizacja pożytku publicznego do końca 2012 r. prowadziła działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, uzyskując nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1.700.000. zł jako dochód zwolniony z podatku, przeznaczony na cele statutowe. W 2013 r. rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na zakupie automatu do kawy, herbaty ponosząc na ten cel koszty 4000 zł i uzyskując przychody 400 zł, ogólnie ponosząc stratę 3600 zł.

Czy w rozliczeniu CIT-8 za 2013 r. należałoby ująć do podstawy opodatkowania całość kosztów 4000 zł jako wydatki z dochodów działalności statutowej przeznaczone na działalność gospodarczą czy różnicę 3600 zł, czy też jako strata nie podlega opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?