Jak obliczyć prawidłowo przysługujące nauczycielce dni urlopu uzupełniającego? - OpenLEX

Jak obliczyć prawidłowo przysługujące nauczycielce dni urlopu uzupełniającego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka szkoły feryjnej wykorzystała 2020 r. urlop wypoczynkowy w czasie ferii zimowych w wymiarze 14 dni, następnie od dnia 06.03.2020 r. do 07.10.2020 r. przybywała na zwolnieniu lekarskim a następnie na urlopie macierzyński i rodzicielskim do dnia 05.01.2022 r. włącznie (ciąża bliźniacza). Pracownica zamierza bezpośredni po urlopie rodzicielskim wykorzystać urlopu uzupełniający za 2020 r. w wymiarze 6 tygodni (42 dnia) oraz urlop uzupełniający za 2021 r. w wymiarze 8 tygodni (56 dni). Po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły postanowiła iż: od 06.01.2022 r. do 13.02.2022 r. – wykorzysta 1 cześć urlopu uzupełniającego, tj. 39 dni; następnie od dnia 14.02.2022 r. do 27.02.2022 r. – będzie korzystała z bieżącego urlopu wypoczynkowego (okres ferii zimowych w województwie śląskim); po czym od dnia 28.02.2022 r. do 27.04.2022 r. – wykorzysta pozostałe 59 dni urlopu uzupełniającego. Jak obliczyć prawidłowo przysługujące nauczycielce dni urlopu uzupełniającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX