Jak obliczyć podstawę zasiłku chorobowego w sytuacji przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy obliczyć podstawę zasiłku chorobowego wypłaconego za miesiąc marzec, gdy pracownik w poprzednim roku (np. od września) nie ma opłacanej składki emerytalnej i rentowej ze względu na przekroczenie 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego?

Zakładamy, że pracownik ma miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8.000 zł płacone na początku następnego miesiąca. Pracodawca wypłaca też pracownikowi nagrody, od których płacone są składki na ubezpieczenia społeczne, jednak ze względu na to, że nie są pomniejszane za czas choroby, pracodawca nie uwzględnia ich w podstawie do zasiłku chorobowego. W miesiącu wrześniu pracownik otrzymał nagrodę pieniężną, która spowodowała przekroczenie progu 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W grudniu pracownikowi zostaje przyznana kolejna nagroda w wysokości np. 10.000 zł, nagroda została wypłacona w miesiącu grudniu.

Jaki powinien być współczynnik odbruttowienia kwot wchodzących do podstawy zasiłku chorobowego za miesiąc grudzień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX