Jak obliczyć limit umów terminowych nauczycieli? - OpenLEX

Jak obliczyć limit umów terminowych nauczycieli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Trzecia umowa z nauczycielem zatrudnionym z przyczyn wynikających z organizacji nauczania. Jeśli nauczyciel zostaje do szkoły oddelegowany w wyniku uzupełnienia zatrudnienia, ale godziny uzupełnienia muszą być dodatkowo uzupełnione umową na czas określony, np. nauczyciel uzupełnia etat w ilości 4,6 godzin, a musimy mu dać 6 godzin (2 x 3 godziny), pozostałą część 1,4 to umowa na czas określony.

I co roku to inne godziny, obecnie będzie to trzecia (wiemy, że znowu zostanie do nas oddelegowany), to jak mamy skonstruować umowę o pracę czas określony czy nieokreślony?

W naszej szkole tak pracują 3 nauczyciele. Podobnie nauczyciele emeryci, dostają godziny jeśli pozostają po rozdysponowaniu nauczycielom stale zatrudnionym, kilka godzin (co roku inaczej).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX