Jak obliczyć kwotę odpisu na zfśs, którą należy przekazać nowemu pracodawcy przejmującemu pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 1 sierpnia nastąpi przejęcie w trybie art. 23' Kodeksu pracy przez inną spółkę około 70 naszych dotychczasowych pracowników. W związku z powyższym nasz zakład będzie zobowiązany do przekazania części środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do spółki przyjmującej.

Jak obliczyć kwotę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, którą należy przekazać nowemu pracodawcy w związku z przejęciem części naszych pracowników przez inną firmę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access