Jak obliczyć dotację w lutym 2021 r. dla szkoły policealnej niepublicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r.

PYTANIE

Jak obliczyć dotację w lutym 2021 r. dla szkoły policealnej niepublicznej, która rozpoczęła działalność z dniem 01.02.2021 r. oraz jak zweryfikować frekwencję w kolejnym miesiącu (marzec 2021)? W jaki sposób obliczyć dotację w miesiącu lutym 2021 i w kolejnym miesiącu dla uczniów nowo przyjętych w 2 semestrze do szkoły policealnej niepublicznej istniejącej od 01.09.2020? W jakim celu do informacji o liczbie uczniów szkoła dołącza semestralny rozkład zajęć (czy organ powinien w jakiś sposób zweryfikować semestralny rozkład zajęć)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access