Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak obliczyć 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p.), w przypadku kiedy przedmiot zamówienia obejmował 6 części, a zmiana na ww. podstawie dotyczy tylko jednej części?

Czy liczymy od wartości szacunkowej zamówienia netto, czy od wartości netto zawartej umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?