Jak obliczać zaliczki na podatek po rozwiązaniu umowy o pracę lub umowy zlecenia? - OpenLEX

Jak obliczać zaliczki na podatek po rozwiązaniu umowy o pracę lub umowy zlecenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W świetle nowych przepisów obowiązujących od 1.01.2023 po rozwiązaniu umowy o pracę lub wygaśnięciu umowy zlecenia, płatnik ma pomijać oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika oprócz trzech wniosków o którym mowa w art. 32 ust 6 i 8 PIT (o obliczaniu zaliczek bez stosowania ulgi dla młodych lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów w kwocie 250 zł i 300 zł oraz o rezygnacje ze stosowania 50% kosztów twórczych.

Jaki jest dokładny wykaz tych oświadczeń, które należy pomijać?

Czy zaliczamy do nich: oświadczenie PIT-2- dotyczące pomniejszania miesięcznej zaliczki na podatek o kwotę 1/12 lub 1/24 lub 1/36, oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub osób samotnie wychowujących dzieci, wniosek o podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, wniosek o zaniechanie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, oświadczenie o wychowywaniu (pieczy) co najmniej 4 dzieci (dla celów tzw. ulgi na wielodzietność), oświadczenie pracownika w wieku emerytalnym o kontynuowaniu zatrudnienia i niepobieraniu emerytury lub renty rodzinnej (dla celów tzw. ulgi dla pracującego emeryta), oświadczenie pracownika o przeniesieniu miejsca zamieszkania na terytorium RP po 31.12.2021 r. (dla celów tzw. ulgi na powrót)?

Przykład 1: pracownik podczas zatrudniania złożył PIT-, w którym zaznaczył: wspólne rozliczenie z mężem, podwyższone koszty uzyskania przychodu, pomniejszenie zaliczki 1/36. Pracownik zostaje zwolniony 31.03.2023 r., wypłatę za marzec otrzyma 10.04.2023.

Jak w tym przypadku powinna zostać obliczona zaliczka na podatek?

Przykład 2: pracownik podczas zatrudniania złożył PIT-2, w którym zaznaczył: oświadczenie o zastosowaniu ulgi 4+. Pracownik zostaje zwolniony 31.03.2023 r., wypłatę za marzec otrzyma 10.04.2022.

Jak w tym przypadku powinna zostać obliczona zaliczka na podatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX