Jak obliczać wynagrodzenie i zasiek chorobowy pracowników wykonujących zawód medyczny w związku z przebywaniem tych osób na... - OpenLEX

Jak obliczać wynagrodzenie i zasiek chorobowy pracowników wykonujących zawód medyczny w związku z przebywaniem tych osób na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji domowej z powodu styczności z pacjentami chorymi na COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla pracowników wykonujących zawód medyczny w podmiotach leczniczych (szpital) należy ponownie liczyć zasiłek chorobowy w wysokości 100% w związku z przebywaniem tych osób na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji domowej spowodowanej stycznością z pacjentami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem przez te osoby obowiązków?

Jeżeli tak, to od kiedy i na podstawie jakich dokumentów?

Czy będzie obowiązek korekty do wynagrodzenia za październik 2020 (uzupełnienie do 100% wysokości i przekwalifikowania jako zasiłek chorobowy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX