Jak oblicza się wymagany ustawowo odsetek pojazdów kategorii N2 i N3?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy stosować zapisy Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w Gminie poniżej 50.000 mieszkańców udzielając zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz odpadów od mieszkańców w poniższej sytuacji?

Załóżmy, że zamawiający w latach 2022 –2025 udzieli czterech zamówień publicznych objętych obowiązkiem stosowania Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zamawiający wymaga posiadania min. 5 aut kategorii N2 i N3 do realizacji zamówienia. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu 7 aut (5 aut kategorii N2 i N3 i 2 auta innej kategorii). W związku z powyższym:

1. Czy do spełnienia obowiązku udziału pojazdów kat. N2 i N3 w realizacji zamówienia w wysokości co najmniej 7% do 31.12.2025 r. liczymy 5 aut, których wymaga zamawiający w postępowaniu, czy 7 aut, którymi wykonawca będzie realizował zamówienie?

2. Biorąc pod uwagę 7 aut, 7% z tej floty to 0,49%, zaokrąglając w dół, nie ma obowiązku stosowania ustawy?

3. Czy sumujemy wszystkie udzielone zamówienia do 2025 r. tzn. 4 przetargi na odpady. W tym przypadku wykonawca wykorzysta 7 aut do realizacji każdego z tych zamówień (na przestrzeni 4 lat), w udzielonych zamówieniach będzie ich 49. 7% z 49 wynosi 1,96%.

Czy zamawiający do grudnia 2025 r. udzielając tych zamówień, powinien wymagać 2 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX