Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wygląda procedura prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, jeżeli w życie weszła ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19., a dokładniej art. 15zzs u.covid-19.?

Co w przypadku gdy organ zgromadził pełny materiał przed wydaniem decyzji?

Jak zawiadamiać strony?

Czy wydawać decyzję?

Czy należy poinformować strony i Inwestora o zawieszeniu postępowania, czy postępowanie zawiesza się automatycznie?

Jeżeli tak, to w jaki sposób informować strony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?