Jak o przekształceniu szkoły poinformować rodzica w przypadku, kiedy nie utrzymują kontaktów z dzieckiem i szkoła nie posiada... - OpenLEX

Jak o przekształceniu szkoły poinformować rodzica w przypadku, kiedy nie utrzymują kontaktów z dzieckiem i szkoła nie posiada ich adresów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przy przekształceniu szkoły należy poinformować rodziców uczniów o zamiarze przekształcenia. Jak poinformować rodziców, którzy nie utrzymują kontaktów z dzieckiem i szkoła nie posiada ich adresów albo w przypadku, kiedy jeden z rodziców nie chce podać danych drugiego rodzica?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX