Jak naliczyć wysokość kary, jeżeli brak jest kłód, co uniemożliwia ustalenie obwodu usuniętego drzewa na wysokości 130 cm?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wszczął postępowanie w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia (wobec firmy - nie ustalono sprawcy). W protokole z oględzin stwierdzono usunięcie 4 drzew bez wymaganego zezwolenia. Na terenie zostały pnie po ściętych drzewach, dokonano pomiarów obwodów pni drzew na wysokości 5cm, brak kłód ściętych drzew na przedmiotowej działce, wobec czego brak było możliwości ustalenia obwodu na wysokości 130 cm oraz stwierdzenia stanu zdrowotnego drzew. Ze względu na brak kłód drzew dokonano pomiaru najmniejszych promieni ich pni. W protokole zapisano obwody pni na wysokości 5 cm oraz najmniejszą średnicę pnia. tj. robinia akacjowa - obwód na 5 cm to 83 cm - najmniejsza średnia pnia 19,5 cm.

Jak naliczyć wysokość kary?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX