Jak naliczyć odsetki od należności zapłaconej częściowo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2012 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca winien zapłacić należność w październiku 2011 r., w księgach zostały naliczone odsetki za IV kwartał 2011 r. W 2012 r. przedsiębiorca zapłacił w lutym część z kwoty głównej w marcu cześć z kwoty głównej. Odsetki rozliczyliśmy proporcjonalnie do wpłaty dokonanej przez podatnika (należne do pobrania) tak jak mówi art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. Te wpłaty które zostały wpłacone nie pokrywają jeszcze całej należności.

Jak należy prawidłowo naliczyć odsetki za pierwszy kwartał roku 2012?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX