Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ podatkowy określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Podatnik nie zapłacił w terminie raty podatku, w kwocie 8.000 zł. Zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W wyniku egzekucji został pobrany należny podatek w kwocie 8.000 zł oraz odsetki za zwłokę od niezapłaconej w terminie tej raty podatku. Następnie, na podstawie art. 254 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy zmienił decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, albowiem po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na określenie wysokości zobowiązania i rata wynosi nie 8.000 zł tylko 6.000 zł.

Czy należne są odsetki za zwłokę od raty podatku w kwocie 8.000 zł, czy należy naliczyć odsetki za zwłokę od raty podatku po zmianie decyzji określającej, a mianowicie od kwoty 6.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?