Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład przyjął zlecenie Gminy na oczyszczenie studni kanalizacji deszczowej przy drogach.

Jak należy zgodnie z prawem zagospodarować wydobyte ze studzienek w wyniku świadczonej usługi odpady?

Pod jakim kodem należy je klasyfikować zgodnie z katalogiem odpadów (jest to głównie piasek)?

Czy odpady te mogą być deponowane na składowisku?

Jeżeli tak, to jakim?

Czy przeprowadzanie badań dla celów sporządzenia podstawowej charakterystyki jest w tym wypadku wymagane?

Czy można uznać, że w przypadku kiedy wytwarzanie tych odpadów trwa około 14 dni (czas realizacji usługi), ich wykonywanie jest niepraktyczne, tym samym dla celów sporządzenia podstawowej charakterystyki odpadów zbędne są takie badania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?