Jak należy zawrzeć umowę z główną księgową, w sytuacji przeniesienia do innej jednostki, na podstawie porozumienia zawartego... - OpenLEX

Jak należy zawrzeć umowę z główną księgową, w sytuacji przeniesienia do innej jednostki, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 maja 2018 r.
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

Główna księgowa (stanowisko urzędnicze) zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w placówce oświatowej A będącej jednostką samorządu terytorialnego, po wyrażeniu pisemnej zgody zostanie przeniesiona do placówki oświatowej B, będącej jednostką tego samego samorządu, na zasadzie porozumienia między pracodawcami (dyrektorem jednostki A i dyrektorem jednostki B) i będzie zatrudniona na tym samym stanowisku w wymiarze 1/2 etatu.

Zatrudnienie pracownika będzie następujące:

- 1/2 etatu w placówce A (stanowisko główna księgowa);

- 1/2 etatu w placówce B (stanowisko główna księgowa).

W jednostce A są akta osobowe pracownika, ma tam naliczany staż i wypłacany dodatek za wysługę lat.

1.

Jak należy naliczać dodatek stażowy dla tego pracownika w jednostce B? Czy w treści porozumienia pracodawców można zawrzeć postanowienie, że w jednostce B wysokość dodatku stażowego będzie taka jak w jednostce A? Jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej?

2.

Co zrobić z aktami osobowymi pracownika? Czy należy je skserować i kopie przekazać do jednostki B?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?