Jak należy załatwić sprawę w odniesieniu do pozostałych terminów zawartych w decyzji na wycinkę drzew?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

We wrześniu 2018 r. gmina otrzymała decyzję zezwalającą na wycinkę drzew w zw. z inwestycją z terminem ich usunięcia do końca 2018 r. W decyzji tej naliczono opłatę zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, a następnie wydanie zezwolenia uzależniono od dokonania nowych nasadzeń. Nasadzeń należy dokonać w terminie do 31.12.2019 r. Ponadto odroczono na okres 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych tj. od dnia 31.12.2019 r. termin uiszczenia naliczonej opłaty. Zobowiązano Gminę do przedłożenia informacji o wykonanych nasadzeniach w terminie do końca stycznia 2020 r. Konsekwencją prawną odroczenia terminu płatności jest konieczność powrotu do sprawy po upływie tegoż terminu. Jednakże Gmina wystąpiła z wnioskiem o zmianę (jedynie) terminu usunięcia ww. drzew tj. do końca 2027 roku.

Jak należy załatwić sprawę w odniesieniu do pozostałych terminów zawartych w decyzji na wycinkę drzew?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access