Jak należy zakwalifikować składowisko odpadów azbestu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2016 r.

PYTANIE

Jak należy zakwalifikować składowisko odpadów azbestu według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.?

Czy, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 r.p.z.o.ś., do instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych?

Czy, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 50 r.p.z.o.ś.. do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access