Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nabyła nieruchomość (budynek) w celu uzyskiwania pożytków z wynajmu i korzyści wynikających z przyrostu jej wartości. Jest ona obecnie oddana w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy, a niewielka jej cześć jest zajmowana przez spółkę (właściciela). Przychody z tytułu wynajmu stanowią główny przedmiot działalności jednostki.

Jak należy zakwalifikować obiekty biurowe, parkingi, urządzenia (np. klimatyzacyjne, energetyczne) na gruncie prawa podatkowego, bilansowego i MSR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?