Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2015 r.

PYTANIE

Jak należy zakwalifikować przedsięwzięcie polegające na budowie zbiornika przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład którego wchodzą zapory zbiornika, na których na długości ponad 1 km zostaną ułożone płyty betonowe ułatwiające poruszanie się pojazdów technicznych? Wjazd na koronę zapory przeznaczony będzie wyłącznie dla pojazdów technicznych do celów obsługi zbiornika. Wyklucza się ruch pojazdów prywatnych oraz transportu publicznego.

Jakiej kwalifikacji, w myśl zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś., podlega przedsięwzięcie?

Czy - poza § 3 ust. 1 pkt 65 r.p.z.o.ś.- przedsięwzięcie kwalifikuje się na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 r.p.z.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?