Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samodzielnym Zespołem Opieki Zdrowotnej posiadamy podpisaną umowę z NFZ na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. W 2012 r. wykonaliśmy świadczenia ponad limit określony w umowie i wystawiona faktura została zaksięgowana Wn konta zespołu "2" i Ma konta zespołu "7" na kwotę 1050.000 zł, która została zwrócona przez NFZ w związku z tym zaksięgowano odpis aktualizacyjny należności w wysokości 500.000 zł i zaksięgowano przez Wn konta 761 i Ma konta 290, kierując się regulowaniem nadwykonań przez NFZ w latach ubiegłych.

Jak należy zaksięgować zapłatę nadwykonań z 2012 r. uregulowanych w 2013 r. w wysokości 520.000 zł i jak postąpić z odpisem aktualizującym 500.000 zł oraz zaksięgowaną fakturą w 2012 r. na kwotę 1050.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?