Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zakupiła grunt, który następnie będzie odsprzedawać. Przedwstępna umowa sprzedaży jest obwarowana kilkoma warunkami: m.in. spółka poniesie koszt projektu obiektu, a następnie koszt tego projektu będzie refakturowany na nabywcę gruntu.

Jak należy zaewidencjonować zakup przez spółkę tego gruntu?

Jak należy zaewidencjonować faktury cząstkowe, którymi zgodnie z umową będzie obciążał spółkę projektant oraz jak potem zaewidencjonować sprzedaż praw do tego projektu (zapis o przeniesienia tego kosztu zawarty jest w umowie przedwstępnej)?

Spółka zakupiła grunt w kwietniu 2018 r., umowę przedwstępną z nabywcą podpisała w październiku 2018 r., zaś termin sprzedaży określony jest na październik 2019 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?