Jak należy zaksięgować wykorzystanie kapitału rezerwowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna zgromadziła kapitał rezerwowy w wysokości 1.200.000 zł. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zakupie lokalu biurowego pod siedzibę firmy (u developera) oraz postanowiło o sfinansowaniu części inwestycji z kapitału rezerwowego. Kolejne wpłaty rat ewidencjonowane są na koncie 080 Środki trwałe w budowie. Wartość końcową w umowie przedwstępnej określono kwotą netto w wysokości 4.700.000 zł. Część inwestycji zostanie sfinansowana z kredytu. Po zakończeniu inwestycji na podstawie protokołu odbioru oraz OT lokal zostanie zaewidencjonowany na koncie 010 Środki trwałe.

Jak należy zaksięgować wykorzystanie kapitału rezerwowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy