Jak należy zaksięgować wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2011 r.

PYTANIE

Spółka posiada należności przeterminowane. W związku z ich niepłaceniem przez kontrahenta spółka złożyła do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym o zwrot należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty, kosztami zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowej. Wobec braku wpłaty na część należności został złożony wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji.

Jak należy zaksięgować powyższe operacje?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access