Jak należy zaksięgować w spółce z o.o. zysk przypadający ze spółki komandytowej oraz zryczałtowany podatek dochodowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. będącą komplementariuszem w spółce komandytowej. W uchwale z dnia 30.09.2022 r. zatwierdzającej rok 2021 cały zysk został przeznaczony do wypłaty do końca roku.

Czy w dniu podjęcia uchwały zysk przypadający ze spółki komandytowej na spółkę z o.o. powinien zostać zaksięgowany w spółce z o.o. w kwocie brutto, czy pomniejszony o zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?

W październiku została wypłacona pierwsza część zysku, która została pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych.

Jak należy zaksięgować w spółce z o.o. zryczałtowany podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX