Jak należy zaksięgować w księgach rachunkowych otrzymane dofinansowanie do zatrudnienia pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymujemy z Urzędu Pracy dofinansowanie do zatrudnienia pracownika. Po przedłożeniu pełnej dokumentacji UP przesyła nam przelew w kwocie 423,02 zł z czego 360,14 zł to refundacja wynagrodzenia za pracę a 62,88 zł to refundacja składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

Jak prawidłowo w księgach ewidencjonować tego typu dotacje?

Czy przelew w całości dajemy na konto pozostałych przychodów operacyjnych?

Czy korygujemy koszty z listy płac o otrzymaną dotację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX