Jak należy zaksięgować w jednostce budżetowej dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny środków pieniężnych... - OpenLEX

Jak należy zaksięgować w jednostce budżetowej dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny środków pieniężnych znajdujących się na rachunku walutowym na koniec kwartału?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majchrzak Aneta
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Realizujemy projekt ERASMUS+. Jak należy zaksięgować w jednostce budżetowej dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny środków pieniężnych znajdujących się na rachunku walutowym na koniec kwartału? Czy poprawne jest księgowanie: - dodatniej różnicy kursowej dekretem na kontach 130 801-801 95-1511 / 750 i wykazanie jako należność w Rb27S. Następnie pierwszego dnia następnego miesiąca wystornowanie powyższego dekretu - ujemnej różnicy kursowej dekretem na kontach 751 / 130 801- 801 95-4951 i wykazanie jako wydatek wykonany w Rb28S, bez storna w następnym miesiącu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX