Jak należy zaksięgować umowę dzierżawy w obydwu spółkach? - OpenLEX

Jak należy zaksięgować umowę dzierżawy w obydwu spółkach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2011 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. dzierżawi nieruchomość drugiej spółce. W myśl ustawy o rachunkowości umowa spełnia warunki, które powodują że dzierżawiona nieruchomość powinna być wykazana w księgach korzystającego (zawiera prawo do nabycia przedmiotu umowy przez korzystającego po zakończeniu okresu na jaki została zawarta - 30 lat, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia). Księgowych odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywać dzierżawca. Jednak biorąc pod uwagę przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 17b u.p.d.o.p. opłaty ustalone w umowie, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszty uzyskania przychodów korzystającego. Przyjmując, że oba warunki są spełnione, cała opłata na rzecz spółki wydzierżawiającej nieruchomość będzie u dzierżawcy zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, wydzierżawiający całe wynagrodzenie wykaże w całości w przychodach, a odpisy amortyzacyjne będą kosztem spółki, która wydzierżawia nieruchomość. Czyli klasyfikacja kosztów dla celów podatkowych będzie inna niż księgowa. Ponadto spółka zamiast płacić za dzierżawę, będzie przejmować dług wydzierżawiającej spółki wobec udziałowca w wysokości czynszu dzierżawnego (wspólny udziałowiec dla obu spółek).

Jak należy zaksięgować umowę dzierżawy w obydwu spółkach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?