Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. ulokowała wolne środki w funduszach inwestycyjnych. Ulokowane środki mogą być w razie potrzeby wycofane z funduszy. Zakłada się lokatę środków na okres 1 roku.

Czy powyższą operację należy zaksięgować jako inwestycje krótkoterminowe?

Czy na dzień bilansowy należy ustalić wartość jednostek uczestnictwa a w ślad za tym wartość lokaty - jak ująć taką operację księgowo i czy zmieniona na dzień bilansowy wartość będzie miała wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?