Jak należy zaksięgować środki w ramach sum na zlecenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Gmina podpisała umowę dwustronną o dofinansowanie projektu w ramach POKL z powiatem. Gmina jako partner otrzyma od powiatu (koordynatora) środki na wyodrębniony rachunek w formie "sum na zlecenie", które nie będą stanowiły dochodów i wydatków budżetowych.

Jak należy zaksięgować:

1)

wpływ na rachunek środków od koordynatora,

2)

delegację - koszty dojazdu oraz przelew z tego tytułu,

3)

umowę zlecenia,

4)

zakup art. biurowych,

5)

zasilenie konta w środki własne potrzebne do realizacji projektu (powodem zasilenia jest brak II transzy od koordynatora)?

Czy operacje te należy księgować z klasyfikacją budżetową?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access