Jak należy zaksięgować sprzedaż wytworzonego programu finansowo-księgowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadząca rachunkowość zgodnie z MSR planuje w najbliższym czasie ponieść koszty na wytworzenie nowych programów finansowo-księgowych, które będą następnie przez spółkę sprzedawane potencjalnym klientom. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo ile sztuk wytworzonego programu spółka będzie w stanie sprzedać. Koszty związane z wytworzeniem ww. programów będą raportowane przez konsultantów współpracujących ze spółką w sposób pozwalający na określenie wysokości poniesionych kosztów. Poza tym część prac będzie zlecana do firm zewnętrznych, które następnie będą wystawiać na rzecz spółki faktury.

Koszty (zarówno własne, jak i zakupione od firm zewnętrznych usługi / materiały) ponoszone przez jednostkę na wytworzenie programów finansowo-księgowych przeznaczonych na sprzedaż będą gromadzone na koncie 501 Koszty podstawowej działalności produkcyjnej - jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Koszty te będą tworzyły wartość wytwarzanych programów. Saldo Wn konta 501 oznacza wartość programów finansowo-księgowych znajdujących się w toku produkcji. W momencie ukończenia procesu wytwarzania programów / części programów jednostka ustali rzeczywisty koszt ich wytworzenia i obciąży nimi konto zapasów. Załóżmy, że na koncie 601 Wyroby gotowe, na którym ujęto zapas programów, znajdzie się wartość 200.000 zł. W październiku nastąpi pierwsza sprzedaż programu do klienta w wysokości 50.000 zł.

Jaka kwota powinna być w takim przypadku przeksięgowana z konta 601 na konto 711 Koszt własny sprzedanych wyrobów działalności podstawowej?

Co w przypadku, gdy ta sprzedaż będzie jedyną, która wystąpi, czyli na koncie 601 pozostanie jakieś saldo?

Gdzie i kiedy powinno zostać przeksięgowane?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access