Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2011 r.

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową administrującą nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy. Z uwagi na braki lokalowe upoważnieni jesteśmy dodatkowo do podpisywania umów z prywatnymi właścicielami mieszkań, w celu udostępnienia ich naszym najemcom (np. gdy istnieje potrzeba kapitalnego remontu czy rozbiórki dotychczasowego budynku).

Podpisaliśmy umowę o najem lokalu mieszkalnego z właścicielem prywatnym. Określono w niej, iż najemca (nasza jednostka) dokona remontu lokalu w kwocie 9000 zł i nie będzie uiszczał czynszu na rzecz wynajmującego w wysokości 300 zł, ale będzie zaliczał go na poczet poniesionych kosztów remontu. Okres ten wyniesie 30 miesięcy. Poniesione wydatki remontu sfinansowaliśmy z paragrafu 4270 i 4210 i jednorazowo w momencie poniesienia zaliczyliśmy w koszty jednostki. Rozliczenie z wynajmującym prowadzimy wyłącznie w ewidencji pozabilansowej, ponieważ uważamy, iż u żadnej ze stron nie powstała należność czy zobowiązanie. Uważamy również, że z uwagi na obowiązek zapewnienia naszym najemcom lokali o określonym standardzie mieliśmy prawo zaliczenia remontu bezpośrednio w koszty jednostki, a nie poprzez rozliczenia międzyokresowe.

Czy postępujemy prawidłowo? Jak powinna zostać rozksięgowana ta operacja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację