Jak należy zaksięgować przeniesienie budynku z WNiP na środki trwałe? - OpenLEX

Jak należy zaksięgować przeniesienie budynku z WNiP na środki trwałe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W księgach rachunkowych mamy ujęty budynek na WNiP, natomiast grunt, na którym się znajduje, jest na środkach trwałych. W związku z uregulowaniem sytuacji drugim aktem notarialnym zostało przeniesione prawo własności budynku na spółkę oraz została sporządzona umowa przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu. Spółka poniosła koszt aktu notarialnego.

Jak powinno zostać przeprowadzone księgowanie budynku z WNiP na środki trwałe i czy do wartości budynku można dodać koszt tego aktu notarialnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX