Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z podpisaną umową na środki unijne otrzymaliśmy refundacje kosztów inwestycji.

Czy wobec tego poniższe wyliczenie i księgowanie jest prawidłowe?

1) Dnia 26.09.2018 r. otrzymaliśmy na rachunek bankowy 357.000 zł. Księgowanie wyciągu bankowego: Wn konto 132 Rachunek bankowy, Refundacja: Ma konto 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

2) Refundacja dotyczyła inwestycji z 2016 r. (85 % refundacji) 420.000 zł x 85 % = 357.000 zł Fa VAT 19.04.2016 r. kwota netto 420.000 zł OT 30.06.2016 r. (OT było jako zwiększenie wartości - w zwiększeniu były też koszty ksera, aktu notarialnego- ale refundacja dotyczyła tylko prac budowlanych).

3) Księgowanie odpisu umorzenia w wysokości amortyzacji: Wn konto 840 Międzyokresowe rozliczenia przychodów, Ma konto 767 Pozostałe przychody operacyjne niepodatkowe. Amortyzacja przyjęta w OT 4,5 %, wyliczenie dotychczasowej amortyzacji 420.000 zł x 4,5% = 18900 zł na rok : 12 miesięcy = 1575 zł. Miesięczna amortyzacja x 85 % = 1575 zł x 85% = 1338,75 zł. 2016 r. od lipca 6 miesięcy x 1338,75 zł = 8032,50 zł, 2017 r. 12 miesięcy = 12 x 1338,75 zł = 16.065 zł, 2018 r. do września 9 miesięcy x 1338,75 zł = 12048,75 zł. Łącznie 8032,5 zł + 16.065 zł + 12.048,75 zł = 36.146,25 zł. Drugie księgowanie po wyciągu bankowym we wrześniu powinno wyglądać następująco: Wn konto 840 kwota 36.146,25 zł, Ma konto 767 kwota 36.146,25 zł, Wn konto 991 amortyzacja NKUP.

Czy należy zaksięgować to w jednej kwocie czy każdy rok osobno?

A od października 2018 co miesiac przy rozliczaniu amortyzacji 840 1338,75 767 1338,75 amortyzacja jest jako NKUP to dodatkowo po WN na 991 amortyzacja NKUP

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?