Jak należy zaksięgować oraz ująć w bilansie zabezpieczenie właściwego wykonania umowy inwestycyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2010 r.

PYTANIE

Jak należy zaksięgować oraz ująć w bilansie zabezpieczenie właściwego wykonania umowy inwestycyjnej wniesione przez wykonawcę trybem art. 147-151 p.z.p., w postaci gwarancji ubezpieczeniowej a ściślej "Gwarancji należytego wykonania umowy" sporządzonej przez PZU SA w imieniu wykonawcy?

Zamówienie publiczne prowadzi w imieniu gminy Urząd Gminy, a umowa obejmuje roboty inwestycyjne dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access