Jak należy zaksięgować odsetki od niezapłaconego czynszu oraz rezerwę na koszty sądowe? - OpenLEX

Jak należy zaksięgować odsetki od niezapłaconego czynszu oraz rezerwę na koszty sądowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna nie płaci od początku 2021 za najem budynku hotelu od kontrahenta handlowego, ponieważ uważa, że czynsz wynikający z zawartej ponad 20 lat temu umowy w obecnych warunkach jest za wysoki. Kontrahent nie chce w drodze porozumienia zmienić tej kwoty - sprawa o zmianę kwoty czynszu lub rozwiązanie umowy toczy się w sądzie. Na koniec roku naliczono odsetki od transakcji handlowych od kwot niezapłaconych faktur za najem.

Na jakich kontach należy ująć te odsetki? Czy należy także naliczyć ewentualne koszty sądowe w razie sprawy przegranej - sprawa nadal jest w toku, nastąpiła zmiana sędziego i nie wiadomo, kiedy się zakończy, więc czy te koszty sądowe naliczyć w jakiejś proporcji za rok 2021, czy nie naliczać, a jeżeli naliczać, to na jakich kontach je zaksięgować? Czy te odsetki należy na dzień 1.01.2022 r. wyksięgować i w momencie faktycznego wystąpienia w roku 2022 zaksięgować całościowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX