Jak należy zaksięgować odchylenia z tytułu VAT i marży, aby dane z systemu księgowego zgadzały się z danymi na sklepie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi ewidencję wyrobów gotowych w placówkach detalicznych w cenach sprzedaży brutto w korespondencji z kontami odchyleniami z tytułu VAT i marży w programie księgowym. Dodatkowo ewidencja prowadzona jest ilościowo-wartościowo przy pomocy programu komputerowego w sklepie. Po sporządzeniu inwentaryzacji okazało się, iż odchylenia dotyczące zapasu towaru z tytułu VAT i marży na kontach księgowych nie są zgodne z odchyleniami z tytułu VAT i marży w programie komputerowym na sklepie.

Jak należy zaksięgować odchylenia z tytułu VAT i marży, aby dane z systemu księgowego zgadzały się z danymi na sklepie?

Jaka może być przyczyna tego stanu zważywszy, że odchylenia VAT z tytułu sprzedaży księguje się na podstawie raportów fiskalnych, a z tytułu marży na podstawie wzoru (saldo konta sprzedaży x saldo konta marży) / (saldo konta sprzedaży saldo konta zapasów)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX