Jak należy zaksięgować nierozliczoną stratę z lat ubiegłych przy rozpoczęciu likwidacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. otworzyła likwidację. Poprzedni rok obrotowy zamknęła stratą 17.485 zł. Posiada również nierozliczoną stratę z lat poprzednich w wysokości 19.196 zł.

Po zatwierdzeniu bilansu otwarcia likwidacji przeksięgowane zostały obie straty na kapitał podstawowy (innych kapitałów spółka nie posiada), skutkiem czego wysokość kapitału podstawowego zmniejszyła się do wysokości 13.319 zł.

Czy spółka powinna pozostawić kapitał podstawowy w takiej postaci, czy musi dokonać innych księgowań?

Jak spółka powinna rozliczyć wynik finansowy, który wypracuje na zakończenie działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX