Jak należy zaksięgować kwotę nienależnie wypłaconego zasiłku chorobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy zaksięgować kwotę nienależnie wypłaconego zasiłku chorobowego?

Pracodawca w wyniku własnej pomyłki naliczał zasiłek chorobowy pracownikowi powyżej 182 dni. Wypłacany zasiłek potrącany był z kwot wpłacanych do ZUS. Obecnie ZUS wydał decyzję po ujawnieniu tej nieprawidłowości, pracodawca skorygował deklaracje i wpłacił należną kwotę wraz z odsetkami. Kwota naliczona została zaksięgowana jako należność od pracownika, jednak pracownik nie wyraził zgody na potrącenie jej z bieżących wypłat ani nie zadeklarował zwrotu tej kwoty.

Jak należy ująć w księgach taki przypadek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX